Αρχείο για bit

Υποδικτύωση μίας κλάσης C IP διεύθυνσης

Posted in Δικτύωση with tags , , , , , , on Ιουλίου 22, 2009 by netbiosX

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως κάνουμε υποδικτύωση σε μία Class C IP διεύθυνση.Καταρχάς να αναφέρουμε ότι οι IP διευθύνσεις χωρίζονται σε πέντε κλάσεις.Αναλόγως το ποιός αριθμός είναι στο πρώτο οκτέτο ( δηλαδη τα πρώτα 8 bits από τα 32 που έχει μία IP) μίας IP διεύθυνσης μπορούμε να καταλάβουμε και σε ποιά κλάση βρίσκεται και συνεπώς πόσα υποδίκτυα και IP διευθύνσεις μπορούμε να έχουμε σε εκείνη την κλάση που βρίσκεται η IP.Πιο συγκεκριμένα έχουμε:

Class A——>0-127

Class B——>128-191

Class C——>192-223

Class D——>224-239

Class E——>240-255

Οι κυριότερες κλάσεις είναι οι τρεις πρώτες δηλαδή η A η B και η C καθώς η κλάση D δεσμεύεται για multicasting και η κλάση E είναι δεσμευμένη για testing.Αν λοιπόν έχουμε για παράδειγμα μια IP που ξεκινάει με 15 τότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι είναι κλάσης A.

Ας πούμε λοιπόν ότι μας δίνουν μία IP κλάσης C για παράδειγμα την 192.168.100.0/24 και χρειαζόμαστε 9 υποδίκτυα καθώς και να βρούμε την μάσκα υποδικτύωσης (subnet mask) και τις IP που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.Ποιά είναι τα βήματα που ακολουθούμε?

1)Καταρχάς να πούμε πως μία IP διεύθυνση χωρίζεται σε network bits και host bits ανάλογα με το τι κλάσης είναι.Στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε την IP 192.168.100.0 τα network bits είναι τα 24 πρώτα bit δηλαδή το 192.168.100.Όταν κάνουμε υποδικτύωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα host bit οπότε το 192.168.100 δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.Θα ασχοληθούμε δηλαδή με τα τελευταία 8 bit της IP που μας δίνεται.

Καθορίζουμε λοιπόν το πόσα host bits θα χρειαστούμε για να δημιουργήσουμε τα 9 υποδίκτυα.Η φόρμουλα που θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε αυτόν τον αριθμό είναι η εξής:

formula

Οπότε το N=4 και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δανειστούμε 4 host bits για να τα μετατρέψουμε σε network bits.

Παράδειγμα:

HHHHHHHH—->Τα 8 bit του host

Εμείς χρειαζόμαστε 4 οπότε έχουμε:

NNNNHHHH

Τα πρώτα 4 N θα γίνουν τα network bits οπότε εμείς θα ασχοληθούμε μόνο με τα 4 τελευταία που χρειαζόμαστε.

2)Καθορίζουμε το πρώτο έγκυρο υποδίκτυο στην δυαδική του μορφή δηλαδή:

0001HHHH

00010000

Ο δυαδικός αριθμός 00010000 είναι ο αριθμός του πρώτου υποδικτύου μας (μπορούμε να ξεκινήσουμε αν θελουμε και από το 0000) οπότε ο αμέσως επόμενος αριθμός θα είναι το πρώτο έγκυρο host (IP) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.Δηλαδή:

00010001—->Πρώτο έγκυρο host

και

00011110—–>Τελευταίο έγκυρο host

Αν αλλάξουμε τα 4 τελευταία bit του host με 1 τότε θα έχουμε και τον αριθμό broadcast.

00011111

3)Μετατρέπουμε τους αριθμούς που έχουμε από binary (δυαδικό) σε decimal (δεκαδικό).Αν δεν γνωρίζουμε πως γίνεται η μετατροπή ενός δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα τότε διαβάζουμε το παρακάτω άρθρο.

https://datalibrary.wordpress.com/2009/07/20/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%bf/

Έχουμε λοιπόν τους 4 ακόλουθους αριθμούς:

00010000=16 —–> Αριθμός υποδικτύου

00010001=17 —–> Πρώτο έγκυρο host

00011110=30 ——> Τελευταίο έγκυρο host αυτού του υποδικτύου

00011111=31 ——-> Broadcast

4)Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και για το δεύτερο υποδίκτυο έχουμε:

0010=2 —-> Δεύτερο έγκυρο υποδίκτυο

00100000—->Αριθμός υποδικτύου

οπότε το πρώτο έγκυρο host για το δεύτερο υποδίκτυο θα είναι το:

00100001

και το τελευταίο έγκυρο host το:

00101110

Για τον αριθμό broadcast βάζουμε πάλι το 1 στα 4 τελευταία bit του host και έτσι έχουμε:

00101111

5)Μετατρέπουμε τους αριθμούς που έχουμε από binary σε decimal και έτσι έχουμε:

00100000=32 ——> Αριθμός υποδικτύου

00100001=33 ——> Πρώτο έγκυρο host

00101110=46 ——> Τελευταίο έγκυρο host

00101111=47 ——> Broadcast

6)Δημιουργούμε έναν πίνακα για να βάλουμε τις διαθέσιμες IP διευθύνσεις που έχουμε βρει μέχρι τώρα.

Παράδειγμα:

Υποδικτύωση

Όπως βλέπουμε και από τον πίνακα εφόσον βρήκαμε τα 2 πρώτα υποδίκτυα δεν χρειάζεται να κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα 9 υποδίκτυα καθώς πάνε αναλογικά.Φυσικά και ο πίνακας θα μπορούσε να μεγαλώσει μέχρι να  φτάσουμε στην IP 192.168.100.254 αλλά εμείς στην προκειμένη περίπτωση χρειαζόμαστε μόνο τα 9 υποδίκτυα.Παρόλα αυτά σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου μπορούμε αναλογικά και πάλι να βρούμε και τα υπόλοιπα διαθέσιμα υποδίκτυα μας με τις IP τους.

7)Βρίσκουμε την μάσκα υποδικτύου (subnet mask)

Η προκαθορισμένη μάσκα υποδικτύου για μία IP κλάσης C είναι η 255.255.255.0

255.255.255.0 ——–>11111111.11111111.11111111.00000000

Τα 1 είναι τα bit του δικτύου και τα 0 τα host bit.Εμείς δανειστήκαμε 4 bit από τo host και έτσι η νέα μάσκα υποδικτύου γίνεται:

11111111.11111111.11111111.11110000 ——-> 255.255.255.240

Η υποδικτύωση σε μία IP κλάσης B ή A γίνεται επίσης με τον ίδιο τρόπο μόνο που ξεκινάμε την υποδικτύωση με περισσότερα host bits.

Αν λοιπόν ασχολούμαστε με τα δίκτυα και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο για την επιχείρηση στην οποία εργαζόμαστε το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πόσες IP θα χρειαστούμε και πόσα υποδίκτυα και μετά να ξεκινήσουμε την υποδικτύωση σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο.

Advertisements

Μετατροπή αριθμών από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα

Posted in Χρήσιμα with tags , , on Ιουλίου 20, 2009 by netbiosX

Οι υπολογιστές αυτό που καταλαβαίνουν είναι το 0 και 1.Εφόσον λοιπόν ασχολούμαστε με τους υπολογιστές λίγο παραπάνω ή θέλουμε να μάθουμε είναι και επιβεβλημένη η ανάγκη να γνωρίζουμε το πως μετατρέπουμε έναν αριθμό από την δεκαδική του μορφή στην δυαδική του και αντίστροφα.Αυτό είναι πολύ σημαντικό,ιδιαίτερα αν θέλουμε να ασχοληθούμε με την υποδικτύωση (subnetting) μίας IP διεύθυνσης.

Πιο συγκεκριμένα,έστω ότι έχουμε τον αριθμο 187.Για να τον μετατρέψουμε σε δυαδικό θα διαιρέσουμε τον αριθμό αυτό συνεχώς δια δύο μέχρι να βρούμε πηλίκο 0.Στην συνέχεια τοποθετούμε τα υπόλοιπα που βρήκαμε στην σειρά ξεκινώντας από το τελευταίο προς το πρώτο και έτσι σχηματίζεται ο δυαδικός του αριθμός.

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή κάνουμε:

187/2=93 και υπόλοιπο 1

93/2=46   και υπόλοιπο 1

46/2=23   και υπόλοιπο 0

23/2=11   και υπόλοιπο 1

11/2=5     και υπόλοιπο  1

5/2=2       και υπόλοιπο 1

2/2=1       και υπόλοιπο 0

1/2=0       και υπόλοιπο 1

Ο αριθμός λοιπόν 187 στο δυαδικό σύστημα αν πάρουμε τα υπόλοιπα που έχουμε από το τελευταίο προς το πρώτο είναι ο εξής: 10111011

Τώρα για να μετατρέψουμε το 10111011 πάλι στο δεκαδικό σύστημα αρκεί να έχουμε υπόψιν μας πάντα τον παρακάτω πίνακα και να κάνουμε πρόσθεση όλα τα 1 που έχουμε.

Πίνακας για μετατροπή από binary σε decimal

Δηλαδή στο παράδειγμα μας εμείς έχουμε πλέον το δυαδικό αριθμό 10111011.Ξεκινάει από 1 και άρα θα ξεκινήσουμε με το 128.Ο δεύτερος αριθμός είναι το 0 όπως βλέπουμε και έτσι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το 64 που είναι ο αμέσως επόμενος αριθμός αλλά θα πάμε στο 32 γιατί και πάλι έχουμε 1 (είπαμε προσθέτουμε μόνο τα 1 που έχουμε βασιζόμενοι πάντα από τον πίνακα).

Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε 128+32=160

Αμέσως μετά έχουμε δύο άσους οπότε έχουμε 16+8=24

Μετά τα πρώτα 5 bits από τα 8 που έχει ο δυαδικός μας αριθμός έχουμε τον αριθμό 184 (160+24).Μας μένουν άλλα 3 bits.Βλέπουμε ότι το επόμενο bit είναι το 0 οπότε και δεν προσθέτουμε τίποτα αλλά μετακινούμαστε πιο δεξία του πίνακα.Απομένουν το 1 και το 1 τα οποία είναι τα 2 τελευταία bit και σχηματίζουν τον αριθμό 3 (2+1).Συνοψίζοντας έχουμε τις εξής προσθέσεις:

128+32+16+8+2+1=187

Το σημαντικό είναι λοιπόν όταν θέλουμε να μετατρέψουμε έναν αριθμό από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα να έχουμε υπόψιν μας τα παρακάτω:

   1. Γνώση του παραπάνω πίνακα
   2. Ότι προσθέτουμε μόνο τα 1 που έχουμε
   3. Κάθε φορά που έχουμε 0 μετακινούμαστε μία θέση προς τα δεξία από τον πίνακα (στον επόμενο αριθμό δηλαδή)

Η εξάσκηση είναι ο μόνος τρόπος για να απομνημονεύσει κάποιος καλά την διαδικασία.Οπότε όσες πιο πολλές φορές δοκιμάσετε,τόσο πιο γρήγορα θα μπορείτε στο μέλλον να κάνετε τις μετατροπές.